مهاجرت به آمریکا از طریق سرمایه گذاری

از طریق سرمایه گذاری به آمریکا مهاجرت نمایید.

شرایط لازم:

  • حد اقل سن 21 سال
  • نشان دادن دارایی و منبع درآمد

مزایای برنامه :

  • دانستن زبان انگلیسی الزامی نمی باشد
  • داشتن حداقل آموزش و مدرک تحصیلی الزامی نمی باشد
  • داشتن شغل و تجربه کاری الزامی نمی باشد
  • سرمایه مورد نیاز میتواند از طریق هرگونه فعالیت قانونی از جمله: کار و تجارت ، هدیه ، ارث کسب شده باشد
  • متقاضی ملزم به سکونت در محل سرمایه گذاری نمی باشد
  • متقاضی میتواند فرزندان زیر 21 سال را در پرونده خود اضافه کند

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید