تابعيت كانادا

برای تقاضای تابعیت کانادا باید
مقیم کانادا باشید
۳ سال از ۴ سال را در کانادا بوده باشید
قادر به صحبت به زبان انگلیسی یا فرانسه باشید
در زمینهٔ کانادا اطلاعات کافی‌داشته باشید

دفتر ما جهت تهیه و تکمیل فرمها و نیز دستورالعمل لازم جهت تهیه مدارک مورد نیاز شما را یاری میدهد. جهت اطلاعات بیشتر با دفاتر ما تماس حاصل نمائید .