کار آفرینان

برنامهٔ کار آفرینان به دنبال جذب متخصصین با تجربه در امر اشتغال است که ضمن تأسیس یک تجارت در کانادا،شخصاً مدیریت آن را پذیرفته و فعالانه به ادارۀ آن بپردازند و از این طریق به اقتصاد کانادا کمک نمایند .
کار آفرینان باید
دارای تجربه و سابقهٔ کار و کسب باشند،
حداقل ۳۰۰،۰۰۰ دلار کانادایی دارایی داشته باشند که از راه های قانونی ‌بدست آماده باشد،

پس از ورود به کانادا تمام شرایط قید شده در این برنامه را برآورده سازند.