گروه مجرب کانادایی

اگر شما دارای تجربهٔ کار در کانادا می باشید و یا فارغ ا تحصیل از کانادا هستید، به احتمال بسیار زیاد شرایط لازم برای درخواست اقامت دائم در کانادا را خواهید داشت.
آشنایی به زبان انگلیسی یا فرانسه الزامی می‌باشد .