كارت اقامت دائم

در صورتی كه ورود شما به كانادا از طريق فرايند مهاجرت بوده و وضعيت اقامت دائم بشما عطا شده باشد واجد صلاحيت برای دريافت كارت اقامت دائم ميباشيد .
اقامت دائم عبارتست از 730 روز اقامت در طول يك دوره 5 ساله
دفتر ما جهت تهیه و تکمیل فرمها و نیز دستورالعمل لازم جهت تهیه مدارک مورد نیاز شما را یاری میدهد. جهت اطلاعات بیشتر با دفاتر ما تماس حاصل نمائید .