پناهندگی

پناهندگان و اشخاصی که به حمایت نیاز دارند افرادی هستند که در داخل و یا خارج کانادا زندگی کرده و از برگشتن به کشور محل اقامت و وطن خود وحشت و ترس دارند. از طریق سیستم حمایت از پناهندگان ، کشور کانادا پناهگاه امنی را برای افرادی که از اعدام شدن و یا ریسک شکنجه و یا ظلم و ستم و تنبیه و مجازات از کشور خود فرار کرده اند .


دفتر ما جهت تهیه و تکمیل فرمها و نیز دستورالعمل لازم جهت تهیه مدارک مورد نیاز شما را یاری میدهد. جهت اطلاعات بیشتر با دفاتر ما تماس حاصل نمائید .