متخصصین ماهر فدرال

متخصصین ماهر بر اساس تحصیلات، تجربه کار، دانش زبان انگلیسی یا فرانسه، و سن انتخاب می شوند .تقاضا نامهٔ شما در صورتیقابل قبول است که  : 
پیشنهاد کار داشته باشید

و یا
یکسال تجربه در یکی‌از تخصص های مورد نظر زیر داشته باشید :

مشاغل
1-  مدیران رستوران و خدمات تغذیه
2-  مدیران صنایع زیربنایی(به جز کشاورزی)
3- صاحبان مشاغل حرفه ای ارائه دهنده خدمات تجاری به مدیران
4- کارشناس بیمه و ارزیابی خسارت
5-  بیولوژیستها و دانشمندان حوزه های علمی مرتبط
6- معماران
7- پزشکان متخصص برای اقدام به مهاجرت تنها به شرکت خدمات مهاجرتی کنپارس مراجعه کنید 
8- پزشکان عمومی
9-  دندانپزشکان
10- داروسازان
11- فیزیوتراپیستها
12- پرستاران
13- متخصصان پرتو پزشکی، پرتو درمانی و رادیولوژی 
14- بهداشتکاران دهان و دندان
15-  بهیاران و کمک پرستاران
16- روانشناسان
17- مددکاران اجتماعی
18- سرآشپزها
19-  آشپزها
20-  پیمانکاران و ناظران فنی (سوپروایزر)  صنایع چوب و نجاری
21-  پیمانکاران و ناظران فنی (سوپروایزر)  صنایع مکانیکی
22- برقکاران
23- برقکاران صنعتی
24-  لوله کش ها
25-  جوشکاران و اپراتورهای ماشین آلات مرتبط
26- مکانیک های ماشین آلات سنگین
27- اپراتورهای جرثقیل
28- متخصصین حفاری، انفجار و بهره برداری از معادن سطحی و زیر زمینی
29- سوپروایزر حفاری چاههای نفت و گاز