اجازه کار موقت

بر اساس قانون مهاجرت ؛ افراد خارجی می توانند با توجه به شرایطی مشخص به طور موقت در کانادا مشغول بکار شوند. افرادی که مایل به انجام این کار هستند به ویزای کار نیاز داشته که معمولا" برای یک زمان و یک نوع کار مشخص اعتبار دارد .

دفتر ما جهت تهیه و تکمیل فرمها و نیز دستورالعمل لازم جهت تهیه مدارک مورد نیاز شما را یاری میدهد. جهت اطلاعات بیشتر با دفاتر ما تماس حاصل نمائید .