اخبار سایت

دوشنبه، 24 بهمن ماه 1390 - 2012 February 13

عواقب استفاده از خدمات افراد بدون مجوز برای تشکیل پرونده مهاجرتی...
چهارشنبه، 16 آذر ماه 1390 - 2011 December 07

الزامی شدن ارائه مدارک زبان برای اقدام از طریق برنامه متخصصین کبک...
جمعه، 13 آبان ماه 1390 - 2011 November 04

توقف موقت برنامه خانوادگی اسپانسرشیپی والدین، پدربزرگ ها و مادربزرگ‌ها...
شنبه، 7 آبان ماه 1390 - 2011 October 29

مشاوره اختصاصی با حضور وکیل رسمی انجمن مشاورین مهاجرت کانادا در دفتر تهران، پنجم تا دهم آذرماه...
یکشنبه، 3 مهر ماه 1390 - 2011 September 25

تکمیل ظرفیت رشته پرستاری ...
دوشنبه، 3 مرداد ماه 1390 - 2011 July 25

ظرفیت برنامه سرمایه گذاری فدرال تکمیل شد...
پنجشنبه، 30 تیر ماه 1390 - 2011 July 21

مشاوره اختصاصی با حضور اعضای رسمی انجمن مشاورین مهاجرت کانادا در دفتر تهران، نیمۀ دوم شهریور ماه...
جمعه، 3 تیر ماه 1390 - 2011 June 24

آخرین تغییرات برنامه مهاجرتی فدرال، تمدید لیست مشاغل مورد نیاز...
پنجشنبه، 2 تیر ماه 1390 - 2011 June 23

افزایش سرعت رسیدگی به پرونده های سرمایه گذاری کبک ...
پنجشنبه، 22 اردیبهشت ماه 1390 - 2011 May 12

خبر تعطیلی اداره مهاجرت کبک در سوریه، دمشق...
پنجشنبه، 14 بهمن ماه 1389 - 2011 February 03

دریافت مجوز اداره مهاجرت استان کبک برای شرکت پارادایز...